Slovensky  /  English
lomitkoSlovenská legálna metrológia

KLIENTSKÁ ZÓNA

Ponuka služiebOsobná dozimetriaO násKontakt
 • Osobná dozimetria
 • Typy dozimetrov
 • Manipulácia s dozimetrami
 • Obľúbené tagy

   

  Osobná dozimetria

  MManipulácia s dozimetrami

  Pre zachovanie čo najdlhšej životnosti, citlivosti aj stability TLD je nevyhnutné dodržiavať pri manipulácii s nimi maximálnu čistotu a opatrnosť, aby nedošlo k zašpineniu, tepelnému, alebo mechanickému poškodeniu TL kryštálov, ale ani nálepiek s čiarovým kódom.
  example2

  Karty neohýbajte!
   

  example2

  Neumývajte!
   

  example2

  Nevystavujte dlhodobo UV žiareniu, ani teplotám nad 35°C.


  Pri manipulácii s TLD sa preto odporúča chytať ich len za hrany. Zároveň je zakázané karty ohýbať, prelepovať lepiacou páskou, umývať, písať na štítky s čiarovým kódom a pod.
  example2

  Neprelepujte lepiacou páskou!
   

  example2

  Nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu!

  example2

  Nepíšte na štítky s čiarovým kódom!


  Neodporúča sa dlhodobejšie vystavenie TLD priamemu slnečnému svetlu, alebo UV žiareniu, ani teplotám vyšším ako 35°C. Samotné TL karty (dozimetre typu BG2/M, BG2/K, BG4 a NBG) prsteňové a náramkové dozimetre odporúčame zasielať na vyhodnotenie v pevných obaloch, v nárazu vzdorných obálkach (zabezpečenie voči poškodeniu počas prepravy) obdobným spôsobom, ako ich bude zasielať OOD SLM.
  example2

  Dozimeter chytajte len za hrany.
   


  Vkladanie TLD čipov do vyhodnocovacích kariet zabezpečuje OOD SLM.

  V prípade náhodnej kontaminácie ktorejkoľvek časti TLD je potrebné kontaminovaný materiál (puzdro, TLD karta, prsteň, náramok) zabaliť osobitne a zaslať na odbornú dekontamináciu do OOD SLM.

  Všetky zásielky dozimetrov odporúčame zasielať výhradne doporučene prípadne, podľa uváženia objednávateľa, poistené.