Slovensky  /  English
lomitkoSlovenská legálna metrológia

KLIENTSKÁ ZÓNA

Ponuka služiebOsobná dozimetriaO násKontakt

Obľúbené tagy

 

Ponuka služieb

Aktuálna ponuka

Pracovisko osobnej dozimetrie poskytuje služby v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

Portfólio služieb

osobnej dozimetrie poskytovaných pracoviskom Osobenej dozimetria SLM tvoria:

Hodnotenie ožiarenia

Merania osobných dávkových ekvivalentov

Meranie osobného dávkového ekvivalentu Hp(d) vykonáva Pracovisko osobnej dozimetrie v nasledovných hĺbkach mäkkého ľudského tkaniva:

Kalibrácia dozimetrov

Dozimeter sa kalibruje pred prvým použitím (prvotná kalibrácia), pri zmene sledovaného obdobia (napr. pri prechode z mesačného sledovania na kvartálne), alebo po uplynutí kalibračnej periódy (následná kalibrácia). Pri kalibrácii je každému dozimetru priradený kalibračný koeficient, ktorý vyjadruje odchýlku nameranej hodnoty od dávky etalónu. Všetky kalibračné koeficienty sú uchovávané v databáze pracoviska. Pracovisko osobnej dozimetrie vlastní etalóny od výrobcu THERMO ELECTRON CORPORATION. Etalóny má pracovisko nadviazané na národný metrologický ústav. Kalibrácia vykonáva pre nasledovné typy dozimetrov:

Nulovanie dozimetrov

Služba nulovanie dozimetrov poskytuje pracovisko zákazníkom, u ktorých dochádza k výmene držiteľa dozimetra, pričom dozimeter nebol dlhší čas používaný (viac ako 2 mesiace). Táto služba sa vykonáva za účelom eliminácie rizika prenosov zostatkových dávok.

Elektronická databáza stanovených efektívnych a ekvivalentných dávok

Na webovej stránke pracoviska osobnej dozimetrie sa nachádza databáza stanovených efektívnych a ekvivalentných dávok. Prostredníctvom tejto databázy budete mať k dispozícií:

Prenájom dozimetrov

Pracoviskom osobnej dozimetrie ponúka na prenájom nasledovné dozimetrické karty a puzdra:
Ceny prenájmu sú uvedené v platnom cenníku.